Our Committee

Board

ZHU, Zicong

YANG, Xi; HU, Xiaoye; HAO, Yiwen; WEN, Chuqiao; ZENG, Shengzi

Presidium

Chairman: LIU, Zhengyu

Internal Vice-Chairman: WU, Yuxuan

External Vice-Chairman: LEI,Ting

Development and Innovation Team

Member: YE,Fan; LI,Zhilin; HE,Qianli; LIN,Yinyu; NI, Jingwei; FAN, Siyi

Go 2 Africa Project

Manager: YU, Mengtong

Leader: CHEN,Yue; QU, Jinglin; YU,Bingzi; JIANG, Xinjie; XIONG, Chuyang

Email: g2a@hibtp.org

SinCere Project

Manager: NI, Jingwei

Leader: ZHU, Xiaochun; SHI, Daiyi; CHEN, Kangyi; LUO Yi

Email: sc@hibtp.org

Yonder Narnia Project

Manager: XUE, Meichen

Leader: DUAN, Wendi; LI, Wangdong; LIU, Yichong; FANG, Cunling

Email: yn@hibtp.org

Hello Neverland Project

Manager: NI, Meijia

Leader: ZHANG, Jiahao; LI, Jiaqi; ZHANG, Xinyang; MA, Jun

Email: hn@hibtp.org

Into Miracle Project

Manager: MOU, Yuanbiao

Leader: TANG, Yijia; WU, Zhuozhi; PANG, Qianruo; ZHAO, Ruoning

Email: im@hibtp.org

Home Kong Project

Manager: ZHANG, Ke

Leader: FENG, Yongyi; ZHANG, Yixin; ZHOU, Yichen; LI, Zhihan

Email: hk@hibtp.org

Public Relationship

Manager: MO, Dilang

Secretary: LI, Kexin

Email: pr@hibtp.org

Finance

Manager: WU, Yuxuan

Secretary: CHEN, Ruoyao

Email: finance@hibtp.org

Information Technology

Manager: NI, Haotian

Secretary: CHEN, Sirui

Email: it@hibtp.org

Training and Development

Manager: WANG, Jiamin

Secretary: YE, Fan

Email: tnd@hibtp.org

Publicity

Manager: GUO, Yuhan; HAN, Jinrui

Secretary: LIU, Fanyu; TANG, Yudan

Email: publicity@hibtp.org